Aktuality

Aktuality

AKTUÁLNE PONUKY, AKCIE A ZĽAVY

REKREAČNÉ POUKAZY

Vážení klienti, aj u nás môžete využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Vyberte si z našej ponuky wellness a liečebnýc


REKREAČNÉ POUKAZY V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH

 Využite jedinečnú možnosť poskytnutia príspevku na rekreáciu aj v našich kúpeľoch.

Príspevok sa vzťahuje na všetky typy pobytových balíčkov, na prechodné ubytovanie, procedúry, wellness služby a podobne.

 

Podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musíte splniť

1/ Musíte byť zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je).

2/ Pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov.

3/ Oprávnené výdavky spojené s rekreáciou preukážete najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

 

Výška príspevku a jeho výplata

Zamestnávateľ je Vám povinný poskytnúť preplatenie výdavkov na základe žiadosti o príspevok na rekreáciu vo výške 55% oprávnených výdavkov (viď ďalej), najviac však v sume 275 eur ročne.

Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

Oprávnené výdavky zamestnanca na rekreáciu

1/služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

2/pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

3/ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby.

 Dôležité je uvedomiť si, že výdavky na rekreáciu, či dovolenku možno uplatniť len ak ide rekreáciu spojenú s najmenej dvoma prenocovaniami – k tomu môže ísť aj o iné služby cestovného ruchu – stravovacie služby, kúpeľné služby, wellness, služby cestovných sprievodcov, organizované výlety a podobne.

Podmienkou je, že tieto služby museli byť poskytnuté na území Slovenskej republiky. Nie je možné uznať napríklad dovolenkový pobyt zaplatený v slovenskej cestovnej kancelárii ale realizovaný v zahraničí.

 

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky na ďalšie osoby, ktoré sa s Vami zúčastňujú na rekreácii a to na:

-          manžela - manželku, -          vlastné dieťa,   dieťa zverené Vám do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené Vám i do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, -     inú osobu žijúcu s Vami v spoločnej domácnosti.

Oprávnené výdavky preukazujete predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie Vašej osoby, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Nárok na príspevok na rekreáciu si môžete počas kalendárneho roka uplatniť viackrát. Nemusí ísť o jeden rekreačný či dovolenkový pobyt, môže ísť napríklad o viacero víkendových pobytov a podobne.

Ako Objednať pobyt

Telefonicky: 054/477 4440-, 4450,- 4460,- 4470

Elektronicky: marketing@kupele-bj.sk alebo rezervacie@kupele-bj.sk

Osobne: Budova riaditeľstva TAHY DVOR, oddelenie marketingu, prízemie.

 

Tešíme sa na vás v „oáze zdravia a oddychu“

 

REZERVÁCIE
054/477 44 70 (4500, 4450)
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií