Aktuality

Aktuality

AKTUÁLNE PONUKY, AKCIE A ZĽAVY

Informácie pre pobyty so štátnou dotáciou pre dôchodcov

Vážení seniori,

naše kúpele sú jednou z organizácií, ktoré participujú na rekondično - liečebných pobytoch pre dôchodcov so štátnou dotáciou.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. spolupracujú s organizáciou Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá nám na základe zmluvy poskytne určitý počet poukazov.

Poukazy sa prideľujú jednotlivým osobám priamo v organizácii JDS, nie v našich kúpeľoch. My ich nemáme k dispozícii, ani neprideľujeme. 

Pobyty so štátnou dotáciou sú na základe zmluvy presne špecifikované (dĺžka pobytu, počet procedúr, typ ubytovania), a štátna dotácia sa nedá použiť na iný typ nami ponúkaných seniorských pobytov pre samoplatcov.

Prosím ak ste členmi JDS, obráťte sa na svoje okresné/krajské predsedníctva s požiadavkou na pridelenie poukazu.

Ak nie ste členom, resp. nedostanete pridelený poukaz, môžete sa nám nahlásiť do tzv. zoznamu náhradníkov, a v prípade uvoľnenia poukazu Vás budeme kontaktovať. Zapísať sa do zoznamu náhradníkov sa dá na týchto kontaktoch: 054/4774470, marketing@kupele-bj.sk

Nárok na štátnu dotáciu nie je všeobecne nárokovateľný pre každého seniora, počet poukazov je limitovaný.

REZERVÁCIE
054/477 44 70 (4500, 4450)