Ambulancie pre verejnosť

POST COVID

Liečba postcovidového syndrómu hradená poisťovňou

Zoznam indikácií na kúpeľnú liečbu sa rozšíril o nové indikácie, týkajúce sa problémov súvisiacich s ochorením Covid-19, tzv. postcovidový syndróm.

Včasná postcovidová liečba dokáže zmierniť alebo odstrániť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickým stavom a celkovo podporiť imunitný systém. V súčasnosti je možné podať návrh na kúpeľnú liečbu postcovidových pacientov v indikačných skupinách II/12; V/9; V/10; VI/15;VII/12.

Post covid indikácie sú zaradené v skupine A- plne hradený pobyt zdravotnou poisťovňou okrem indikácie V/10., ktorá spadá do skupiny B, kde si klient ubytovanie a stravovanie hradí sám.

Post  covid indikácie:

II/12 stavy po prekonaní COVID 19 pri kardiovaskulárnych ťažkostiach, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenia srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Návrh na kúpeľnú liečbu Vám vypíše kardiológ, internista, všeobecný lekár. Dĺžka liečebného pobytu je 21 dní.

V/9 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže vyhotoviť: pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár.

V/10 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže vyhotoviť: pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár. Návrh na KL v IS V/10 môže byť schválený iba v prípade, ak nebola kúpeľná starostlivosť poskytnutá podľa V/9. 

VI/15 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo- svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže vyhotoviť: neurológ, reumatológ, všeobecný lekár.

VII/12 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže vyhotoviť: ortopéd, všeobecný lekár.


POSTUP PRI VYBAVOVANÍ NÁVRHU NA KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ:

1. V prípade splnenia uvedených indikačných kritérií navštívte svojho ošetrujúceho lekára (všeobecný alebo odborný lekár), ktorý Vám vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť.

2. Na tlačivo doplňte poznámku BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.

3. V prípade hospitalizácie doložte prepúšťaciu správu a aktuálny odborný lekársky nález. 

4. Vyplnený návrh na kúpeľnú starostlivosť aj spolu s prílohami čo najskôr odneste alebo odošlite poštou do Vašej zdravotnej poisťovne.

5. V prípade schválenia návrhu Vám poštou odošleme termín nástupu na kúpeľnú liečbu v rámci platnosti návrhu.


Kontakty na naše rezervačné oddelenie pre pobyty cez poisťovňu:

054/477 4323 ablazejcikova@kupele-bj.sk, 054/477 4460 zcicvarova@kupele-bj.sk

Liečba postcovidového syndrómu pre samoplatcu

Ak nemáte nárok na kúpeľnú starostlivosť na základe návrhu od lekára, môžete k nám prísť na pobyt ako samoplatca za zvýhodnenú cenu, min. dĺžka pobytu je 6 nocí.

 

Bardejovské Kúpele dokážu pomôcť pacientom, ktorí mali stredne ťažký až ťažký priebeh ochorenia. Pobyt je vhodný pre tých klientov, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia, no pretrvávajú u nich následky, ktoré im bránia k navráteniu sa do bežného života. Rehabilitácia by mala začať čo najskôr, ideálne do 4 mesiacov od prekonania choroby.

Medzi najčastejšie komplikácie patria veľká únava a vyčerpanosť, dusivý kašeľ, zadýchanie sa už pri miernej záťaži, bolesti svalov a kĺbov, bolesti v hrudníku, tŕpnutie a slabosť končatín, pretrvávajúce poruchy čuchu a chuti, zažívacie poruchy, silné bolesti hlavy, poruchy spánku, pamäte a koncentrácie.

Pri tomto ochorení špeciálne využívame naše vzácne liečivé minerálne vody ako Herkules či František na individuálne a skupinové inhalácie. Dôležitou súčasťou liečby je aj pitná kúra na jedinej kolonáde svojho druhu na Slovensku. Vyzdvihnúť treba však aj edukačné aktivity a zdravú výživu ak je to potrebné, tak aj špeciálnu diétu.

Pri liečbe týchto komplikácií používame osvedčené liečebné postupy pod dohľadom odborného zdravotníckeho personálu. Kúpeľná zdravotná starostlivosť je u nás komplexná, klientovi pripravíme individuálny liečebný program s procedúrami podľa jeho konkrétnych ťažkostí napríklad:

 • jedinečná metóda MLS LASER,
 • tréning pamäti, oxygenoterapia,
 • pitné kúry,
 • respiračná fyzioterapia, termoterapia,
 • vyplachovanie minerálnou vodou z liečebných prameňov,
 • soľná jaskyňa, biolampa, masáže, vodoliečba, elektroliečba a iné.

Liečebný pobyt pre samoplatcov si môžete objednať cez naše rezervačné oddelenie: rezervacie@kupele-bj.sk alebo telefonicky 054/4774470 (4450, 4500). 

Ambulantná liečba postcovidového syndrómu

Liečba postcovidového syndrómu je dostupná aj pre ambulantov. Pripravili sme pre Vás balíčky procedúr. Procedúry sú určené pre neubytovaných klientov. 

Rezervácie a informácie na tel. číslach: 054/477 4450, - 4470, rezervacie@kupele-bj.sk

 

Jedinečné procedúry pri liečbe postcovidového syndrómu

TRÉNING PAMÄTI

Aktivizačný a terapeutický program s certifikovanou trénerkou. Procedúra trvá 45 minút a je realizovaná skupinovou formou s využitím mentálnych a psychomotorických cvičení ako techník stimulácie  a posilňovania poznávacích funkcií mozguTúto procedúru vykonávame ako jediné Kúpele na Slovensku.
Túto jedinečnú procedúru si viete aj samostatne zakúpiť za cenu 12€ na pracovisku oddelenia a časovania procedúr v Balneoterapii: 054/477 4225, 4335.


MLS LASER

MLS LASEROVÁ TERAPIA preukázala pri ochorení COVID 19 zlepšenie laboratórnych výsledkov a klinického stavu, radikálne skrátenie dĺžky hospitalizácie a predchádzanie trvalým následkom v dôsledku COVID 19.

Priaznivé účinky LASEROVEJ terapie potvrdené klinickými štúdiami:
 • Protizápalový účinok
 • Analgetický efekt – odstránenie bolesti
 • Urýchlenie regenerácie tkanív
 • Stimulácia metabolizmu
 • Účinok proti opuchu

MLS laserová terapia dokáže ovplyvniť zápalovú reakciu pri pľúcnej forme COVID 19

Biostimulačné a liečebné účinky laserovej terapie sú známe už od roku 1960.  V dôsledku infekcie koronavírusom a oxidačného stresu dochádza v organizme k búrlivému zápalovému procesu, ktorý vyvoláva zrážanie krvi. V pľúcnych mechúrikoch sa vytvárajú drobné zrazeninky, ktoré zabraňujú prenosu kyslíka. Vzniká silná zápalová reakcia ako najškodlivejší následok infekcie, nadmerne sa aktivuje imunitný systém. Následkom týchto procesov a potom aj v dôsledku hojenia, vzniká v pľúcnom tkanive väzivové tkanivo, čo vedie k zjazveniu – fibróze pľúc. Pľúcne tkanivo stráca elasticitu a pacient má pocit, že sa nevie nadýchnuť či dodýchať. Predpokladá sa  a mala by to potvrdiť aj aktuálne prebiehajúca liečba covidových pacientov, že aplikácia MLS laseru dokáže eliminovať tiež fibrotizáciu pľúcneho tkaniva a znížiť tak riziko následných ťažkostí a trvalého poškodenia pľúc.

Táto unikátna procedúra je dostupná aj na voľný predaj za cenu 15€ vrátane absolvovania lekárskej konzultácie, pre neubytovaných klientov je cena lekárskej konzultácie 11€.

Oddelenie časovania procedúr v Balneoterapii: 054/477 4225, 4335.
Darčekový poukaz

Novinky

Nezmeškajte príležitosti na jedinečný oddych, radi Vám zašleme aktuálnu ponuku.

REZERVÁCIE
054/477 44 70 (4500, 4450)