Pobyty cez poisťovňu

Pobyty cez poisťovňu

KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ SKUPINY A, B

Poistenci zdravotných poisťovní môžu absolvovať svoj kúpeľný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch na základe schváleného
indikačného zoznamu. Podľa neho sa u nás liečia dospelí pacienti s nasledujúcimi chorobami:

 • Onkologické choroby
 • Choroby obehového ústrojenstva
 • Choroby tráviaceho ústrojenstva
 • Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • Nervové ochorenia
 • Choroby pohybového ústrojenstva
 • Choroby obličiek a močových ciest
 • Ženské choroby
 • Choroby z povolania
Náš aktuálne platný podrobnejší indikačný zoznam nájdete tu: Stiahnuť program

Aby ste sa k nám mohli dostať, je potrebné, aby Vám lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) vyplnil formulár, ktorý je ľahko dostupný na internetových stránkach zdravotných poisťovní, prípadne na tlačive (SEVT 147820) “Návrh na kúpeľnú liečbu“, ktorý si môžete zakúpiť v sieti predajní SEVT. Podrobnejšie informácie o tom, kto môže návrh vypísať a aké laboratórne a klinické vyšetrenia musia byť k návrhu pripojené, nájdite v Prílohe Zákona č. 661/2007.

Kúpeľný pobyt cez zdravotnú poisťovňu možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku, pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Dĺžka pobytu je obvykle 21 dní.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre dospelých klientov: Stiahnuť podmienky

PACIENTI S INDIKÁCIOU SKUPINY A

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť. Za každú zmenu termínu účtujeme poplatok vo výške 10 EUR. Poisťovňa klientom v skupine A hradí náklady na ubytovanie, stravu a liečenie. Poistenci si hradia po príchode jednorázový administratívny poplatok 9 EUR a poplatok 1,70 EUR denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Doplatok za liečebnú starostlivosť pre klientov v indikačnej skupine A.

Doplatky sú rozdelené podľa sezóny a kategórie nasledovne:

Mimo sezóna: 2.1.2023 - 1.5.2023 a 30.11.2023 - 22.12.2023
Ozón, Astória Štandard - 9 EUR na osobu a noc
Alžbeta Štandard - 8 EUR na osobu a noc
Carola, František, Diana, Lujza- Štandard - 7 EUR na osobu a noc
Fontána, Lívia, Mier, Palmíra, Eva /Economy rekonštruované/ - 6 EUR na osobu a noc
Blanka, Srnka, Eta, Marína, Mignon / Economy nerekonštruované/ – 4 EUR na osobu a noc

Hlavná sezóna: 1.5.2023 - 1.6.2023 a 30.9.2023 - 30.11.2023
Ozón, Astória Štandard - 13 EUR na osobu a noc
Alžbeta Štandard - 12 EUR na osobu a noc
Carola, František, Diana, Lujza- Štandard - 11 EUR na osobu a noc
Fontána, Lívia, Mier, Palmíra, Eva /Economy rekonštruované/ - 10 EUR na osobu a noc
Blanka, Srnka, Eta, Marína, Mignon / Economy nerekonštruované/ – 5 EUR na osobu a noc

TOP Sezóna: 1.6.2023 - 30.9.2023
Ozón, Astória Štandard - 17 EUR na osobu a noc
Alžbeta Štandard - 15 EUR na osobu a noc
Carola, František, Diana, Lujza- Štandard - 14 EUR na osobu a noc
Fontána, Lívia, Mier, Palmíra, Eva /Economy rekonštruované/ - 13 EUR na osobu a noc
Blanka, Srnka, Eta, Marína, Mignon / Economy nerekonštruované/ – 7 EUR na osobu a noc

Od uvedeného doplatku sú oslobodení: osoba v hmotnej núdzi /potvrdenie nesmie byť staršie ako dva týždne osoba platí len prvé tri dni/, držitelia Jánskeho plakety a klienti, ktorí si uhrádzajú doplatok za jednolôžkovú izbu.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:

 1. Deti do dovŕšenia 3 rokov veku
 2. Ľudia v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a
  príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti.
 3. Nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Pobyt v Bardejovských Kúpeľoch obsahuje ubytovanie, plnú penziu, denne tri liečebné procedúry a pitnú kúru. Raňajky sú formou bufetových stolov, obedy a večere sú servírované, klient má denne na výber z piatich jedál.

Pacient s indikáciou v skupine "A", si môže doplatiť izbu superior /***+, doplatok je celoročne 12 EUR/deň/osoba v dvojlôžkovej izbe.

Cenník doplatkov pre klientov v skupine "A" - ZĽAVY 2023 Stiahnuť cenník
Celoročný cenník doplatkov pre klientov v skupine "A" pre rok 2023 Stiahnuť cenník

V prípade otázok nás kontaktujte.

Denne: 7:00 - 15:30

Tel: 054/4774323, 054/4774460

Email: ablazejcikova@kupele-bj.sk, zcicvarova@kupele-bj.sk

PACIENTI S INDIKÁCIOU SKUPINY B

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa buď odošle návrh priamo do kúpeľov alebo zašle schválený návrh späť poistencovi, ktorý si môže priamo vybrať z niektorých kúpeľov. Klient si pri výbere môže vybrať iba z tých kúpeľov, ktoré majú v svojom platnom indikačnom zozname jeho indikáciu.

Klientom s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa prepláca náklady na liečenie. Ostatné náklady na ubytovanie a stravu si hradí poistenec.

Pobyt v Bardejovských Kúpeľoch obsahuje ubytovanie, plnú penziu, denne tri liečebné procedúry a pitnú kúru. Raňajky sú formou bufetových stolov, obedy a večere sú servírované, klient má denne na výber z troch jedál.

DO KÚPEĽOV SI URČITE NEZABUDNITE ZOBRAŤ

 • preukaz poistenca, občiansky preukaz
 • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré ste dostali z poisťovne
 • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré Vám zaslali z kúpeľov
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi
 • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečeni
Cenník doplatkov pre klientov v skupine "B"- ZĽAVY 2023 Stiahnuť cenník
Celoročný cenník doplatkov pre klientov v skupine "B" pre rok 2023 Stiahnuť cenník

V prípade otázok nás kontaktujte.

Denne: 7:00 - 15:30

Tel: 054/4774323, 054/4774460

Email: ablazejcikova@kupele-bj.sk, zcicvarova@kupele-bj.sk

LIEČBA DETSKÝCH PACIENTOV

Všetky informácie týkajúce sa detskej liečby v Bardejovských Kúpeľoch nájdete na samostatnej stránke:

www.kupelepredeti.sk

V našich kúpeľoch poskytujeme komplexnú kúpeľnú starostlivosť pre detských pacientov s nasledovným indikáciami:

 • Onkologické choroby
 • Choroby obehového ústrojenstva
 • Choroby tráviaceho ústrojenstva
 • Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • Choroby obličiek a močových ciest
 • Gynekologické choroby
Cenník doplatkov detských klientov so sprievodcom Stiahnuť cenník

Návrh na kúpeľnú liečbu môže vypísať všeobecný lekár so starostlivosťou o deti a dorast na základe odporúčania lekára špecialistu (gastroenerológ, imunoalergológ, pneumoftizeológ, chirurg, otoryngológ, endokrinológ, diabetológ, kardiológ,onkológ, gynekológ).

Po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou, ktorej je dieťa poistencom, dostanete poštou oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine "A" s doplňujúcimi informáciami. Súčasne je návrh na kúpeľnú liečbu zaslaný aj kúpeľom. "Predvolanie na kúpeľnú liečbu" od nás dostanete cca 14 dní pred nástupným termínom. Ak Vám zdravotná poisťovňa odsúhlasila doprovod na kúpeľnú liečbu t.j. rodič je na pobyte spoločne s dieťaťom, zašleme Vám cenník pre "doprovody" platný na daný rok. V cene je zahrnutá celodenná strava, ubytovanie spoločne s dieťaťom v liečebnom dome Mier alebo inom vhodnom ubytovacom zariadení.

Pri príchode na kúpeľnú liečbu autobusom, vlakom môžete si zabezpečiť bezplatne
prepravu batožiny na tel. číslach 054/477 4346, 477 2717 v čase od 7.00 – 15.30 hod.

Detská liečebňa Valentína bola otvorená už v roku 1980. Nachádza sa pri letnom kúpalisku, v prekrásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, obklopená krásnou prírodou. Ponúka ubytovanie v moderných a priestranných izbách. Celková kapacita tejto liečebne je 48 lôžok. Liečebňu tvoria dve poschodia a ubytovať je možné sa v trojposteľových alebo štvorposteľových izbách. Sociálne a hygienické priestory sú súčasťou každého poschodia. Na 1. poschodí je spoločenská miestnosť vybavená televízorom, DVD technikou, stolnotenisovým stolom. Na prízemí sa nachádza ambulancia lekára, telocvičňa s orbitracmi, bežiacim pásom, fit loptami. Pre rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú za svojimi deťmi, je na prízemí v liečebni Valentína návštevná miestnosť. Pri rekonštrukcii budovy boli použité ekologické materiály, ktoré spĺňajú medicínske kritéria.

V prípade otázok týkajúcich sa pobytu dieťaťa do 18 rokov nás kontaktujte.

Denne: 13:00 - 15:30

Informácie o kúpeľnej liečbe - vrchná sestra: 054/ 477 4442 ( 0918 112 283)

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa - lekár: 054/477 4276

Email na vrchnú sestru, Ľudmilu Šimcovú: lsimcova@kupele-bj.sk

Darčekový poukaz

Novinky

Nezmeškajte príležitosti na jedinečný oddych, radi Vám zašleme aktuálnu ponuku.

Informácie
a rezervácie
054/4774323 054/4774460