Newsletter: mám záujem o odber noviniek
 • FOTOGALÉRIA/VIDEO
 • REFERENCIE
 • AMBULANCIE
 • DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
 • FAQ
AKO SA K NÁM DOSTANETE:
Nájdite si ideálny spôsob dopravy

Pobyty cez poisťovňu

Kúpeľná starostlivosť skupiny A,B

Poistenci zdravotných poisťovní môžu absolvovať svoj kúpeľný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch na základe schváleného indikačného zoznamu. Podľa neho sa u nás liečia dospelí pacienti s nasledujúcimi chorobami:

 

I. Onkologické choroby
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
VI. Nervové ochorenia
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VIII. Choroby obličiek a močových ciest
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania

 

Náš aktuálne platný podrobnejší indikačný zoznam nájdete tu.

Aby ste sa k nám mohli dostať, je potrebné, aby Vám lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) vyplnil formulár, ktorý je ľahko dostupný na internetových stránkach zdravotných poisťovní, prípadne na tlačive (SEVT 147820) “Návrh na kúpeľnú liečbu“, ktorý si môžete zakúpiť v sieti predajní SEVT. Podrobnejšie informácie o tom, kto môže návrh vypísať a aké laboratórne a klinické vyšetrenia musia byť k návrhu pripojené, nájdite v Prílohe Zákona č. 661/2007.

Kúpeľný pobyt cez zdravotnú poisťovňu možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku, pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Dĺžka pobytu je obvykle 21 dní.
 

Všeobecné podmienky pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre dospelých klientov

 

Pacienti s indikáciou skupiny A

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Poisťovňa klientom v skupine A hradí náklady na ubytovanie, stravu a liečenie. Poistenci si hradia po príchode 1,70 EUR denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:

1.      deti do dovŕšenia 3 rokov veku

2.      v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti

3.      nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

 

Pobyt v Bardejovských Kúpeľoch obsahuje ubytovanie, plnú penziu, denne tri liečebné procedúry a pitnú kúru. Raňajky sú formou bufetových stolov, obedy a večere sú servírované, klient má denne na výber z piatich jedál.
Pacient s indikáciou v skupine "A", si môže doplatiť izbu superior /***+, doplatok je celoročne 12 EUR/deň/osoba v dvojlôžkovej izbe.

Cenník doplatkov pre klientov v skupine "A" - cenník otvoríte klikom tu

Máte otázky týkajúce sa kúpeľného pobytu dospelej osoby cez poisťovňu? Nech sa páči, kontaktujte nás (7:00 - 15:30):

Tel: 054/4774323, 4774460

Email: ablazejcikova@kupele-bj.sk, zcicvarova@kupele-bj.sk

 


Pacienti s indikáciou skupiny B


Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa buď odošle návrh priamo do kúpeľov alebo zašle schválený návrh späť poistencovi, ktorý si môže priamo vybrať z niektorých kúpeľov. Klient si pri výbere môže vybrať iba z tých kúpeľov, ktoré majú v svojom platnom indikačnom zozname jeho indikáciu.

Klientom s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa prepláca náklady na liečenie. Ostatné náklady na ubytovanie a stravu si hradí poistenec.

Pobyt v Bardejovských Kúpeľoch obsahuje ubytovanie, plnú penziu, denne tri liečebné procedúry a pitnú kúru. Raňajky sú formou bufetových stolov, obedy a večere sú servírované, klient má denne na výber z troch jedál.

 

Do kúpeľov si určite nezabudnite zobrať

 • preukaz poistenca, občiansky preukaz
 • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré ste dostali z poisťovne
 • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré Vám zaslali z kúpeľov
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi
 • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečeni
   

Cenník doplatkov za ubytovanie a stravu pre poistencov v skupine "B" - ZĽAVY NA MESIACE JANUÁR - MAREC 2019
 

Cenník doplatkov za ubytovanie a stravu pre poistencov v skupine "B" - rok 2019
 

Máte otázky týkajúce sa kúpeľného pobytu dospelej osoby cez poisťovňu? Nech sa páči, kontaktujte nás (7:00 - 15:30):

Tel: 054/4774323, e-mail: ablazejcikova@kupele-bj.sk

Tel: 054/4774460, e-mail: zcicvarova@kupele-bj.sk

  

Liečba detských pacientov

Všetky informácie týkajúce sa detskej liečby v Bardejovských Kúpeľoch nájdete na samostatnej stránke: www.kupelepredeti.sk


V našich kúpeľoch poskytujeme komplexnú kúpeľnú starostlivosť pre detských pacientov s nasledovným indikáciami:

 • - XXI. onkologické choroby
 • - XXII. choroby obehového ústrojenstva
 • - XXIII. choroby tráviaceho ústrojenstva
 • - XXIV. choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • - XXV. netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • - XXVIII. choroby obličiek a močových ciest
 • - XXIX. gynekologické choroby

 

Cenník doplatkov detských klientov so sprievodcom na rok 2019
 

Návrh na kúpeľnú liečbu môže vypísať všeobecný lekár so starostlivosťou o deti a dorast na základe odporúčania lekára špecialistu (gastroenerológ, imunoalergológ, pneumoftizeológ, chirurg, otoryngológ, endokrinológ, diabetológ, kardiológ,onkológ, gynekológ).

Po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou, ktorej je dieťa poistencom,
dostanete poštou oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine "A" s doplňujúcimi informáciami. Súčasne je návrh na kúpeľnú liečbu zaslaný aj kúpeľom. "Predvolanie na kúpeľnú liečbu" od nás dostanete cca 14 dní pred nástupným termínom. Ak Vám zdravotná poisťovňa odsúhlasila doprovod na kúpeľnú liečbu t.j. rodič je na pobyte spoločne s dieťaťom, zašleme Vám cenník pre "doprovody" platný na daný rok. V cene je zahrnutá celodenná strava, ubytovanie spoločne s dieťaťom v liečebnom dome Eva alebo inom vhodnom ubytovacom zariadení.

Pri príchode na kúpeľnú liečbu autobusom, vlakom môžete si zabezpečiť bezplatne
prepravu batožiny na tel. číslach 054/477 4346, 477 2717 v čase od 7.00 – 15.30 hod.
Detská liečebňa Valentína bola otvorená už v roku 1980. Nachádza sa pri letnom kúpalisku, v prekrásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, obklopená krásnou prírodou.
Ponúka ubytovanie v moderných a priestranných izbách. Celková kapacita tejto liečebne je 48 lôžok. Liečebňu tvoria dve poschodia a ubytovať je možné sa v trojposteľových alebo štvorposteľových izbách. Sociálne a hygienické priestory sú súčasťou každého poschodia.
Na 1. poschodí je spoločenská miestnosť vybavená televízorom, DVD technikou, stolnotenisovým stolom. Na prízemí sa nachádza ambulancia lekára, telocvičňa s orbitracmi, bežiacim pásom, fit loptami .
Pre rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú za svojimi deťmi, je na prízemí v liečebni Valentína návštevná miestnosť. Pri rekonštrukcii budovy boli použité ekologické materiály, ktoré spĺňajú medicínske kritéria.

Máte otázky týkajúce sa kúpeľného pobytu dieťaťa (do 18 rokov) cez poisťovňu? Nech sa páči, kontaktujte nás na detskom oddelení:

Prosíme volať medzi 13:00 a 15:30

Informácie o kúpeľnej liečbe - vrchná sestra: 054/ 477 4442 ( 0918 112 283)

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa - lekár: 054/477 4276

Email na vrchnú sestru, Ľudmilu Šimcovú: lsimcova@kupele-bj.sk

Bližšie informácie ohľadom liečby detí nájdete na www.kupelepredeti.sk